Speelplaats De Landerijen verder opgebouwd.

We hebben op zaterdag 17 april met een stel vrijwilligers uit de wijk super hard gewerkt aan de speelplaats in de Landerijen. De schommelstelling staat overeind en er ligt valzand onder.Binnenkort worden de schommels eraan gehangen.Verder is er een begin gemaakt met...

Hoe bewegen we in stad en ommeland?

Groningen is volop in beweging, letterlijk en figuurlijk. Met het Programma Mobiliteit van de provincie Groningenzetten we een stip op de horizon. We gaan graag met alle dorpsbelangen van de provincie in gesprek hierover.Ook worden inwoners van harte uitgenodigd om...

Nieuwe ontwikkelingen bij Stadsvervoer HS

In de bijlagen vindt u informatie over de herstart van de stadslijn 515 en buurtbuslijn 516.Ook zijn de nieuwe dienstregelingen bijgevoegd. Nieuwe-ontwikkelingen-bij-stichting-Stadsvervoer-HSDownload Lijndienst-Lijn-515-13-dec-2020Download...