Welkom bij de Vossenstreek

In december 2007 is de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek opgericht.

Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek is een bewonerscommissie die zich in de breedste zin van het woord bezighoudt met het woon- en leefklimaat in de wijk De Vosholen in Hoogezand-Sappemeer. De organisatie bestaat uit 8 bestuursleden en een aantal vrijwilligers die zich allen actief inzetten bij de vele activiteiten van de wijkcommissie.

 

De initiële aandachtspunten van de wijkcommissie betreffen:

Veiligheid

  • Verkeer (snelheid, planologie etc.)
  • Veiligheid (verlichting, begroeiing etc.)

Millieu

  • Milieu (MOOIMAN) en het beheer en onderhoud van de wijk
  • Leefmilieu en voorzieningen (bv. Speelplaatsen, wijkcentrum etc.)
  • Duurzaamheid

Communicatie

  • Belangenbehartiging van bewoners naar gemeente
  • Informatievoorziening naar bewoners (wijkkrant, website, PR)
  • Brainstormavonden met bewoners
  • Meedenken in plannen van de gemeente.

 

Activiteiten

  • Activiteiten die de levendigheid van de wijk moeten bevorderen.

We staan ten allen tijde open voor aanvullende suggesties en vragen vanuit de wijk.

 

Sport- en spelroute en openluchtklas/ontmoetplek bij het Kindcentrum Vosholen (update)

We zijn na 2 jaar onderhandelen, subsidie aanvragen, betere inrichting van de wadi’s enz. eindelijk begonnen met de sport- en spelroute en de openluchtklas bij het Kindcentrum Vosholen. Het is mede...

Notulen vergadering Wijkcommissie

De wijkcommissie heeft op 5 oktober vergaderd. In de bijlage zijn de notulen van deze vergadering opgenomen. Notulen-2021-10-05Download

Garagesale Vosholen 2021

Op 11 september is voor de vierde maal de garagesale gehouden. Er waren zo'n 100 deelnemers en er waren veel bezoekers.Ook het weer werkte mee, ondanks een beetje gesputter in de morgen.

Notulen vergadering 29 juni 2021

De wijkcommissie heeft samen met de gemeente een vergadering gehad.De notulen van deze vergadering vind u in de bijlage. Notulen-2021-06-29Download

Heb je een vraag, tip of idee? Laat het ons weten!

6 + 13 =

Ciske van Egeraat

Ciske van Egeraat

Voorzitter

John de Bruijne

John de Bruijne

Penningmeester

Dennis Heikens

Dennis Heikens

Algemeen lid

Frank Oosterhuis

Frank Oosterhuis

Algemeen lid

Christian Plat

Christian Plat

Algemeen lid

Danny Smits

Danny Smits

Algemeen lid

Bianca Gruben

Bianca Gruben

Algemeen lid