Welkom bij de Vossenstreek

In december 2007 is de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek opgericht.

Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek is een bewonerscommissie die zich in de breedste zin van het woord bezighoudt met het woon- en leefklimaat in de wijk De Vosholen in Hoogezand-Sappemeer. De organisatie bestaat uit 8 bestuursleden en een aantal vrijwilligers die zich allen actief inzetten bij de vele activiteiten van de wijkcommissie.

 

De initiële aandachtspunten van de wijkcommissie betreffen:

Veiligheid

  • Verkeer (snelheid, planologie etc.)
  • Veiligheid (verlichting, begroeiing etc.)

Millieu

  • Milieu (MOOIMAN) en het beheer en onderhoud van de wijk
  • Leefmilieu en voorzieningen (bv. Speelplaatsen, wijkcentrum etc.)
  • Duurzaamheid

Communicatie

  • Belangenbehartiging van bewoners naar gemeente
  • Informatievoorziening naar bewoners (wijkkrant, website, PR)
  • Brainstormavonden met bewoners
  • Meedenken in plannen van de gemeente.

 

Activiteiten

  • Activiteiten die de levendigheid van de wijk moeten bevorderen.

We staan ten allen tijde open voor aanvullende suggesties en vragen vanuit de wijk.

 

Kabel/leiding werkzaamheden Vosholen

Van 20-6 tot en met 28-7 wordt er kabel/leiding werkzaamheden uitgevoerd aan de Vosholen in Sappemeer. Hierdoor zijn er een verminderd aantal rijbanen beschikbaar. Het verkeer wordt begeleid door...

Notulen vergadering wijkcommissie.

Op 6 april heeft de wijkcommissie een vergadering gehad. De notulen van deze vergadering kunt u hier lezen. Notulen-2023-04-06Downloaden

Paasactiviteiten in Vos & Bos

Op zaterdag 8 april werden er voor de kinderen diverse paasactiviteiten georganiseerd in het Vos & Bos aan de Croonhoven in Sappemeer. De opkomst was met ruim 300 kinderen en veel volwassenen...

Informatie over aanspreekpunten gemeente.

Uw dorp of wijk – wie is uw dorps- of wijkwethouder en bij wie kunt u terecht voor hulp bij een idee of een plan? Alle 37 dorpen en wijken hebben een vaste dorps- of wijkwethouder en een...

Heb je een vraag, tip of idee? Laat het ons weten!

3 + 14 =

Garagesale

Wilt u meedoen? Geef u dan op via mail op vosholengaragesale@hotmail.com Dat kan nog tot 8 juni 2023

Find out more »
Wijk Vosholen, Nederland
+ Google Maps

OPROEP:

Adverteren?

Voor ondernemers in de Vosholen is het mogelijk kosteloos een advertentie + link te plaatsen op deze website. Wilt u dat ook? Mail dan de...

Helpen?

Mocht u het leuk vinden ons mee te helpen, of een leuk idee hebben voor de wijk? laat ons dit dan weten en stuur een mailtje naar info@vossenstreek.nl

Ondernemers

in de Vosholen

Ciske van Egeraat

Ciske van Egeraat

Voorzitter

Bianca Sanders

Bianca Sanders

Secretaris

John de Bruijne

John de Bruijne

Penningmeester

Dennis Heikens

Dennis Heikens

Algemeen lid

Frank Oosterhuis

Frank Oosterhuis

Algemeen lid

Christian Plat

Christian Plat

Algemeen lid

Edwin Heikens

Edwin Heikens

Algemeen lid