Welkom bij de Vossenstreek

In december 2007 is de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek opgericht.

Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek is een bewonerscommissie die zich in de breedste zin van het woord bezighoudt met het woon- en leefklimaat in de wijk De Vosholen in Hoogezand-Sappemeer. De organisatie bestaat uit 9 bestuursleden en een aantal vrijwilligers die zich allen actief inzetten bij de vele activiteiten van de wijkcommissie.

 

De initiële aandachtspunten van de wijkcommissie betreffen:

Veiligheid

  • Verkeer (snelheid, planologie etc.)
  • Veiligheid (verlichting, begroeiing etc.)

Millieu

  • Milieu (MOOIMAN) en het beheer en onderhoud van de wijk
  • Leefmilieu en voorzieningen (bv. Speelplaatsen, wijkcentrum etc.)
  • Duurzaamheid

Communicatie

  • Belangenbehartiging van bewoners naar gemeente
  • Informatievoorziening naar bewoners (wijkkrant, website, PR)
  • Brainstormavonden met bewoners
  • Meedenken in plannen van de gemeente.

 

Activiteiten

  • Activiteiten die de levendigheid van de wijk moeten bevorderen.

We staan ten allen tijde open voor aanvullende suggesties en vragen vanuit de wijk.

 

Aankondiging buitenspeeldag 2020

Aankondiging buitenspeeldag 2020 voor de kinderen en onze vrijwilligers. Datum: 10 juni Tijd: 13.30 - 16.00 uur Zet het alvast in je agenda!

Notulen van onze vergaderingen

De wijkcommissie heeft de afgelopen tijd vergaderd op 14 november 2019 en 20 januari 2020. Bijgaand vindt u de notulen van deze vergaderingen. Notulen-2019-11-14Download...

Sportinstuif voor senioren

Op woensdag 12 februari wordt een sportinstuif voor senioren georganiseerd. Verdere details en hoe u op te geven staat in de bijlage. flyer-SportinstuifDownload

Nieuwsbrief Kindcentrum Vosholen

Het Kindcentrum Vosholen is opgeleverd en (gedeeltelijk) in gebruik genomen. Lees meer details, ook over de verkeersafwikkeling, in de bijlage....

OPROEP:

Aankondiging buitenspeeldag 2020

Aankondiging buitenspeeldag 2020 voor de kinderen en onze vrijwilligers. Datum: 10 juni Tijd: 13.30 - 16.00 uur Zet het alvast in je agenda!

Adverteren?

Voor ondernemers in de Vosholen is het mogelijk kosteloos een advertentie + link te plaatsen op deze website. Wilt u dat ook? Mail dan de...

Ondernemers

in de Vosholen

Heb je een vraag, tip of idee? Laat het ons weten!

8 + 6 =

Ciske van Egeraat

Ciske van Egeraat

Voorzitter

John de Bruijne

John de Bruijne

Penningmeester

Berry Kloosterhuis

Berry Kloosterhuis

Algemeen lid

Christian Plat

Christian Plat

Algemeen lid

Nicole Oosting

Nicole Oosting

Algemeen lid