Welkom bij de Vossenstreek

In december 2007 is de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek opgericht.

Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek is een bewonerscommissie die zich in de breedste zin van het woord bezighoudt met het woon- en leefklimaat in de wijk De Vosholen in Hoogezand-Sappemeer. De organisatie bestaat uit 8 bestuursleden en een aantal vrijwilligers die zich allen actief inzetten bij de vele activiteiten van de wijkcommissie.

 

De initiële aandachtspunten van de wijkcommissie betreffen:

Veiligheid

  • Verkeer (snelheid, planologie etc.)
  • Veiligheid (verlichting, begroeiing etc.)

Millieu

  • Milieu (MOOIMAN) en het beheer en onderhoud van de wijk
  • Leefmilieu en voorzieningen (bv. Speelplaatsen, wijkcentrum etc.)
  • Duurzaamheid

Communicatie

  • Belangenbehartiging van bewoners naar gemeente
  • Informatievoorziening naar bewoners (wijkkrant, website, PR)
  • Brainstormavonden met bewoners
  • Meedenken in plannen van de gemeente.

 

Activiteiten

  • Activiteiten die de levendigheid van de wijk moeten bevorderen.

We staan ten allen tijde open voor aanvullende suggesties en vragen vanuit de wijk.

 

Nieuwsbrief Wijkcommissie Vossenstreek.

Bijgevoegd vinden jullie de september nieuwsbrief namens wijkcommissie de Vossenstreek. Veel leesplezier! Nieuwsbrief-2023-02-septemberDownloaden Nieuwsbrief-Vosholen-fase-2Downloaden

Notulen vergadering 12 juli 2023

Onlangs heeft de wijkcommissie Vossenstreek een vergadering gehad. De notulen van deze vergadering treft u hieronder aan. Notulen-2023-07-12Downloaden

Nieuwsbrief Vosholen fase 2

Onlangs heeft de gemeente Midden-Groningen een nieuwsbrief over de nieuwbouw in de wijk Vosholen uitgebracht.Deze nieuwsbrief treft u hierbij aan....

Oproep vrijwillige ouderenadviseur

Het aandeel ouderen in Midden-Groningen neemt ieder jaar toe tot ongeveer 35% in 2030. Om de meest kwetsbare senioren in onze gemeente te ondersteunen is Kwartier gestart met een project ”ouderen en...

Heb je een vraag, tip of idee? Laat het ons weten!

There are no upcoming events at this time

OPROEP:

Adverteren?

Voor ondernemers in de Vosholen is het mogelijk kosteloos een advertentie + link te plaatsen op deze website. Wilt u dat ook? Mail dan de...

Helpen?

Mocht u het leuk vinden ons mee te helpen, of een leuk idee hebben voor de wijk? laat ons dit dan weten en stuur een mailtje naar ln.keertsnessov@ofni

Ondernemers

in de Vosholen

Ciske van Egeraat

Ciske van Egeraat

Voorzitter

Bianca Sanders

Bianca Sanders

Secretaris

John de Bruijne

John de Bruijne

Penningmeester

Dennis Heikens

Dennis Heikens

Algemeen lid

Frank Oosterhuis

Frank Oosterhuis

Algemeen lid

Christian Plat

Christian Plat

Algemeen lid

Edwin Heikens

Edwin Heikens

Algemeen lid