HANDIGE ADRESSEN

Handige en belangrijke adressen.

 

Theo Thijssenschool-Dislocatie De Vosholen
De Boomgaard 37
9603HL Hoogezand
tel.0598-383080
www.theothijssenschool-sappemeer.nl
Meldpunt Overlast
Midden-Groningen
Tel.: 0598 – 373737
 

Regiopolitie District Midden
Meerdere wijkagenten zie:
wijkagenten
Beukenlaan 1
9603 AB Hoogezand
Tel.: 0900-8844

 

Kwartier Zorg & Welzijn
Laan van de Sport 2
Postbus 396
9600 AJ Hoogezand
Tel. 0598 – 364900
www.kwartierzorgenwelzijn.nl
Plaatselijk Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenbonden (POSO)
Melkweg 498
9602 JV Hoogezand
www.posohs.nl
Stichting Bewoners Organisatie Boswijk e.o.
p/a Knipper 41
9611 MB Sappemeer
Tel. 0598-397268
www.sbo-boswijk.nl
De Huurdersraad – HS
Melkweg 1 B
9602 JA Hoogezand
Tel. 0598-327147 / 06-52600665
www.huurdersraad-hs.nl
Platform Sappemeer
www.platformsappemeer.nl
Gemeente Midden-Groningen
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand en/of
Postbus 75
9600 AB Hoogezand
Tel. 0598 – 373737
www.midden-Groningen.nl