Namens de gemeente stuur ik u een tweede keer informatie over snel internet. In het bericht van 23 februari had ik het er al over. Ik hoop dat het u helpt om overzicht te hebben en inwoners goede informatie te kunnen geven. Deel het gerust.

Ik stuur u nu een Raadsbrief over glasvezel binnen de bebouwde kom. De Raadsbrief is 24 maart aan de gemeenteraad verstuurd (om de gemeenteraad te informeren).

Korte samenvatting:
Er zijn vier bedrijven die glasvezel aan willen leggen in heel Midden-Groningen. Dat zijn aansluitingen binnen de bebouwde kom. Goed nieuws voor onze inwoners omdat zij dan kunnen kiezen en toegang kunnen krijgen tot zeer snel internet. Het gaat om Glaspoort (van KPN), Deltafiber, E-fiber en Rodin. Bedrijven zijn daar vrij in. De aanleg is gratis voor de inwoners die daar voor kiezen. Zij betalen voor het gebruik van de glasvezelverbinding via een abonnement.

We bieden als gemeente alle geïnteresseerde bedrijven een zelfde samenwerkingsovereenkomst aan. Daar staan technische voorwaarden in zoals die voor het graafwerk. We maken ook afspraken over de planning en welke dorpen aangesloten worden. Zo weten onze inwoners in de toekomst waar ze op kunnen rekenen en waar ze uit kunnen kiezen. Ook voorkomen we dat er dorpen worden overgeslagen. We verwachten dat er in 2022 en 2023 door meerdere bedrijven glasvezel aangelegd zal gaan worden binnen de bebouwde kom.

Volgende stap
De volgende stap is het belangrijkste voor onze inwoners. We verwachten voor de zomervakantie te weten welke bedrijven een samenwerkingsovereenkomst met ons willen sluiten. Als we dat weten, dan kunnen we onze inwoners duidelijk maken wat ze kunnen verwachten: wie gaat daadwerkelijk in alle dorpen (binnen de bebouwde kom) glasvezel aanleggen + wanneer gaan ze dat doen. We hopen dat dit inwoners gaat helpen om een individuele keuze te maken (wil ik glasvezel en zo ja: van wie wil ik dat).
Ik zal u dan opnieuw informeren.

Tenslotte nog over snel internet buiten de bebouwde kom: er is inmiddels een eerste vergunning verleend aan een onderaannemer van ‘Snel Internet Groningen’. Zodra er een concrete planning is zal ik u daar over berichten, dan heeft u daar ook zicht op. Snel Internet Groningen informeert dan zelf alle individuele inwoners in buitengebieden (die zich voor snel internet hebben aangemeld).

Aan alle dorps en wijk verenigingen in Midden-Groningen,

Namens de gemeente stuur ik u deze informatie over snel internet:

  1. Een gezamenlijk persbericht van ons als gemeente Midden-Groningen samen met ‘Snel Internet Groningen’.
  2. Een Raadsbrief over snel internet.

Beiden zijn op 22 februari in het college vastgesteld en vandaag (23-2) verzonden. Ik stuur het u met deze email, zodat u zo snel mogelijk op de hoogte bent.

De laatste tijd krijgen wij als gemeente regelmatig vragen over wat er allemaal gebeurt rondom snel internet. Ik informeer u als dorps en wijkorganisaties, daar heeft Nico Marinus van dorpsbelangen Siddeburen bijvoorbeeld op aangedrongen. Ik hoop dat het u helpt om overzicht te hebben en inwoners goede informatie te kunnen geven. Deel het gerust.

Behalve het persbericht stuur ik de Raadsbrief. Daarmee informeert het college de gemeenteraad en daar kunt u lezen wat op dit moment de stand van zaken is en welke ontwikkelingen er zijn.

Ik hoop dat deze informatie u meer inzicht en duidelijkheid geeft, als u wilt kunt u dit ook gebruiken voor de communicatie met uw dorpsgenoten. Laten we elkaar scherp houden want het is best ingewikkeld, een bijzondere situatie en ik verwacht dat bijna iedereen er de komende tijd mee te maken krijgt.

Als u over dit onderwerp vragen heeft die de gemeente aangaan, dan kunt u die aan mij stellen. Ik werk parttime en kan niet altijd gelijk reageren maar ik probeer binnen een week te antwoorden.

Over enkele weken zal er meer informatie zijn over de aanbieders die in alle dorpen (binnen de bebouwde kom) glasvezel willen gaan aanleggen. Dan neemt het college een besluit over het aangaan van 1 of meerdere ‘samenwerkingsovereenkomst(en)’ met die aanbieders.

En dan volgt daar opnieuw informatie over.

Met vriendelijke groet,
Willem van Laar
Beleidsadviseur gebiedsgericht werken gemeente Midden-Groningen
06 49665924/ www.midden-groningen.nl