Voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Wildervanck en de Croonhoven wordt in week 23 begonnen met het leggen van  kabels en leidingen ten behoeve van de toekomstige woningbouw op deze locatie

De voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemer Brondijk die het tracé dusdanig voorbereidt dat bij de daadwerkelijk aanleg van de kabels en leidingen geen belemmeringen meer zullen zijn.

Planning:

Week 20:
wie: Brondijk
wat: Voorbereiding van de Kabel- en leidingenstrook

Week 23:
wie: Enexis (laagspanning), Waterbedrijf Groningen (waterleiding), Ziggo (CAI en Glasvezel) KPN (glasvezel)
wat: laagspanning, waterleiding, glasvezel en CAI

De gemeente is nog in overleg met BEMOG over de 12 woningen die gebouwd kunnen gaan worden langs de Croonhoven, tussen de Vaartwijk en Weerestein. Uiteraard worden de omwonenden geïnformeerd, zodra dit kan. Ook wordt binnenkort een bestemmingsplan in procedure gebracht voor de strook langs de Croonhoven tussen Weerestein en Buitenlust (bouw van maximaal 22 woningen). Daarvoor wordt een nieuwsbrief opgesteld en verspreid.

Volgende week woensdag 9 juni staat in de Regiokrant dat het ontwerp bestemmingsplan Vosholen fase 2 deelplan 1b ter inzage ligt. Dit betreft de strook grond langs de Croonhoven tussen Buitenlust en de Weerestein. De gemeente wil daar de bouw van maximaal 22 woningen mogelijk maken (alleen vrijstaand en twee-onder-één-kapwoningen). Voor deze strook grond zijn nog geen bouwplannen ontwikkeld. De bouwplanontwikkeling wordt pas concreet als de gemeenteraad dit najaar het bestemmingsplan vast stelt.

De gemeente is nog in overleg met BEMOG over de 12 woningen die gebouwd kunnen gaan worden langs de Croonhoven, tussen de Vaartwijk en Weerestein. Uiteraard worden de omwonenden geïnformeerd, zodra dit kan.