Op 14 oktober heeft de speelplaats in de wadi aan de Notarisappel een metamorfose ondergaan. Alle oude speeltoestellen zijn verwijderd en er zijn nieuwe voor in de plaats gezet.

Deze omslag was mogelijk dankzij een subsidie van de provincie Groningen en een financiële bijdrage van It Mienskip en van meerdere omwonenden. Ook de wijkcommissie heeft in de kosten bijgedragen.