Er is momenteel veel overlast bij het kindcentrum Vosholen, en er vinden veel vernielingen plaats! Alle schaduwdoeken zijn vernield! Op het schoolplein ligt glas, wietzakjes en laatst zelfs een spuit. Bosjes zijn uit de grond getrokken en soms is er veel lawaaioverlast. De wijkagent is ingeschakeld en hij  is ook langs de klassen gegaan. De directie van beide scholen heeft het er heel druk mee! Als u iets ziet of opmerkt kunt u rechtstreeks bellen met het landelijk nummer: 0900-8844 of een bericht sturen via Politie.nl

Dit om de directies een beetje te ontlasten.

Houdt u eigen kind ook in de gaten en weet waar hij/zij is en wat het aan het doen is.

Al vast onze hartelijke dank!

Namens wijkcommissie Vossenstreek