Op 5 juli 2019 is een snelheidsmeter geplaatst aan de Boomgaard ter hoogte van de school. Op 13 sept. j.l. is deze verplaatst en daarbij zijn ook de resultaten van de afgelopen periode uitgelezen.
Hoe snel er in deze periode is gereden kunt u zien in bijgaande grafiek.