Bijgevoegd vindt u de nieuwsbrief namens de wijkcommissie Vossenstreek van februari 2024.
We wensen u veel leesplezier!
Deze nieuwsbrief wordt via mail verspreid onder abonnees van de nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief ook per mail ontvangen? Stuurt u dan een berichtje naar ln.keertsnessov@ofni met opgave van uw mailadres.