Nieuws "Kindcentrum Vosholen"

Ontwerp Kindcentrum Vosholen

 

Op dinsdag 15 oktober heeft de Stuurgroep van het project “nieuwbouw kindcentrum Vosholen” aan de direct omwonenden de plannen gepresenteerd van de nieuwbouw.

 

Op dit moment is de architect bezig met het voorlopig ontwerp. Het gebouw heeft een plek gekregen op het terrein gelegen tussen de Boomgaard, Peppeling en de Groninger Kroon. Gepositioneerd om het monumentale ketelhuis.

 

In het gebouw komen de obs Theo Thijssenschool dependance en de rkbs St. Antoniusschool met in totaal zo’n 500 leerlingen, peuterspeelzaal van Timpaan en kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang door Prokino. Ook wordt er een gymzaal gemaakt voor de scholen, die in de avonduren gebruikt kan worden door verenigingen.

 

Het gebouw krijgt de uitstraling van een hoeve gelieerd aan de vroegere bestemming van het gebied waarin het gebouw gepositioneerd is. De lat voor duurzaamheid ligt hoog. Dit geldt zowel voor het materiaalgebruik alsook de duurzaamheid in de exploitatie en het feitelijke gebruik. Het gebouw wordt toekomstbestendig.

 

Het gebouw krijgt een vloeroppervlakte van in totaal 3600 m2 verdeeld over twee bouwlagen. De hoogste gevel wordt 7 meter hoog. De uiterste nokhoogte wordt 10 meter.

 

De komende tijd zal veel aandacht besteedt worden aan hoe het gebouw in zijn omgeving moet gaan functioneren. Het gaat dan vooral om de verkeersafwikkeling. Feit is dat de Groninger Kroon niet geschikt is voor zwaar bouwverkeer. Voor de definitieve situatie willen we daarbij voorkomen dat het verkeer zo min mogelijk de wijk in gaat. Om die reden zal gezocht worden naar mogelijkheden op het terrein zelf om het parkeren en de kiss and ride te realiseren. Kruisend verkeer tussen auto’s en fiets en voetgangers moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook de scholen zullen in hun beleid aandacht besteden aan de verkeersafwikkeling.

 

Planning:

Begin volgend jaar wil de Stuurgroep terugkomen met een uitgewerkt definitief ontwerp In het voorjaar zal de aanvraag omgevingsvergunning worden gedaan. Gelijktijdig zal de aanbestedingsprocedure opgestart worden. Het doel is om na de zomervakantie van 2014 te starten met de bouw. De bouwtijd zal ongeveer een jaar zijn.

 

Input:
Uw input is zeer gewenst. U kunt uw ideeën en uw vragen stellen via het e-mailadres kindcentrumVosholen@hoogezand-sappemeer.nl. De bewonerscommissie wordt betrokken bij de werkgroep die onder andere over de inrichting van het buitenterrein gaat. Ook via hen kunt u uw input kwijt. Wij kunnen niet garanderen dat aan elke wens voldaan wordt. Wel zullen wij trachten al uw vragen en opmerkingen zo zorgvuldig mogelijk te interpreteren en te beantwoorden, rekening houdend met het algemeen belang.

 

 

 

Laatste nieuws

Nieuwsbrief met de laatste stand van zaken omtrent het kindcentrum Vosholen
( oktober 2017) - lees verder

Nieuwsbrief die de toekomstige gebruikers van het kindcentrum Vosholen al hebben ontvangen, maar ook voor andere geinteresseerden.
( juli 2017) - lees verder

Nieuwsbrief met de laatste stand van zaken omtrent het kindcentrum Vosholen
( april 2017) - lees verder

Werkzaamheden schoorsteen kindcentrum Vosholen van start ( april 2017) - lees verder

Download hier de presentatie Kindcentrum Vosholen  Hoogezand-Sappemeer. (21 mb)

Inrichtingstekening kindcentrum 03-2015

Foto's bouw Kindcentrum Vosholen:

Januari