Huizen aan het water

 

Welkom

In december 2007 is de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek opgericht.
Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek is een bewonerscommissie die zich in de breedste zin van het woord bezighoudt met het woon- en leefklimaat in de wijk De Vosholen in Hoogezand-Sappemeer.
De organisatie bestaat uit 9 bestuursleden en een aantal vrijwilligers die zich allen actief inzetten bij de vele activiteiten van de wijkcommissie.
De initiλle aandachtspunten van de wijkcommissie betreffen:

 

Hou je aan de snelheidslimietVeiligheid

• Verkeer (snelheid, planologie etc.)
• Veiligheid (verlichting, begroeiing etc.)

 


Millieu

• Milieu (MOOIMAN) en het beheer en onderhoud van de wijk
• Leefmilieu en voorzieningen (bv. Speelplaatsen, wijkcentrum etc.)
• Duurzaamheid

 


Communicatie

• Belangenbehartiging van bewoners naar gemeente
• Informatievoorziening naar bewoners (wijkkrant, website, PR)
• Brainstormavonden met bewoners
• Meedenken in plannen van de gemeente

 

 

Activiteiten

• Activiteiten die de levendigheid van de wijk moeten bevorderen.

 

 

We staan ten allen tijde open voor aanvullende suggesties en vragen vanuit de wijk.

 

 

                                                 

 


Laatste nieuws


     Meer informatie over de te bouwen
     "Kindcentrum Vosholen" vindt u hier.

De nieuwe wijkkrant oktober/november 2017 is weer uit Lees hem hier.

Notulen wijkcommissie vergadering online
De notulen van de laatst gehouden vergadering op 19 september 2017 kunt u
hier lezen Lees verder.

Nieuwsbrief met de laatste stand van zaken omtrent het te bouwen kindcentrum in de Vosholen - oktober 2017 Lees verder

Speelplaats aan de Wildervanck opgeknapt. Het Belevingscollectief heeft samen met een aantal vrijwilligers .... Lees verder

Foto's Buitenspeeldag 2017 Lees verder

Informatie omtrent ontsluiting Buitenlust
- april 2017 Lees het hier.

Werkzaamheden schoorsteen kindcentrum Vosholen van start - april 2017 Lees verder

Foto's natuurspeelplaats bij de Croonhoven - april 2017 Lees verder

Informatieavond (update 08-09-2016)
Op 29 maart 2016 organiseerde de wijkcommissie "de Vossenstrrek" een informatiebijeenkomst voor alle bewoners van de wijk de Vosholen .... Lees hier de digitale brochure zoals die in de wijk verspreidt is.

Hoe kunnen we de verkeersveiligheid in de buurt verbeteren? Lees verder.