Ik ben Michaël van der Meulen, student landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor mijn afstuderen onderzoek ik de fysieke invloed van gaslocaties op het landschap. Sinds de ontdekking van het Gronings gasveld in 1959 zijn er namelijk verschillende gaslocaties in het landschap aangelegd. Al deze gaslocaties beïnvloeden in een bepaalde mate het landschap. Het doel van mijn onderzoek is hierin inzicht te krijgen. Daarnaast wil ik graag weten hoe de inwoners van de provincie Groningen de gaswinning, ten aanzien van het landschap, ervaren en hoe men tegen de fysieke aanwezigheid van gaslocaties aankijkt.
Ik wil u vragen de enquête via deze link deze enquête in te willen vullen. Vanzelfsprekend worden er voor deze enquête geen persoonsgegevens verzameld en is het invullen volledig anoniem.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met een hartelijke groet,

Michaël van der Meulen
Kenniscentrum Landschap, Rijksuniversiteit Groningen