Binnenkort zal worden begonnen met de sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis. Hierdoor zullen de diverse diensten tijdelijk elders moeten worden ondergebracht. Hoe dit in zijn werk gaat en waar de diensten heen gaan leest u in bijgaande brief.

Brief tijdelijke huisvesting gem. Midden-Groningen