Nieuwsbrief Kindcentrum Vosholen oktober 2017.

Ontwerp Kindcentrum Vosholen

Beste ouders/verzorgers,

 

Stand van zaken Kindcentrum Vosholen

 

Met deze schrijven informeren we u over een aantal zaken rondom Kindcentrum Vosholen.

 

Claim bij Nam

De gemeente Hoogezand-Sappemeer claimt 2,8 miljoen van de NAM voor directe en indirecte meerkosten voor het aardbevingsbestendig maken van Kindcentrum Vosholen. De gemeenteraad is hiermee akkoord gegaan op 25 september.

 

Nieuwbouwdeel kcV

We werken al lang en erg hard aan de herstart van de bouw. Dat is veel complexer gebleken dan we dachten. Inmiddels is duidelijk dat het mogelijk is de school aardbevingsbestendig te maken. Om ook te kunnen bouwen verwachten we op korte termijn de uitkomsten van de extra berekeningen. Daarna kunnen we de defi nitieve bouwplanning afgeven. Het besluit van de raad is een mijlpaal. Na de berekeningen om de defi nitieve bouwtekeningen te kunnen maken, kunnen we, als het weer meezit, begin 2018 aan de slag met de nieuwbouw, de uitbreiding en het ketelhuis. Dat is goed nieuws voor u als belanghebbende.

 

Buiten de 2,8 miljoen die de gemeente bij de NAM claimt, heeft het college 1,6 miljoen extra ter beschikking gekregen van de raad. Dat bedrag is nodig voor stijgende kosten door onder meer infl atie, reparatie van het ketelhuis (voor peuterspeelzaal en kinderopvang), extra parkeerplaatsen en de reparatie van constructiefouten die niet onder de aardbevingsbestendige constructie vallen.

 

Uitbreiding KcV

Onderdeel van het raadsbesluit op 25 september was ook het vastleggen van de basis voor de uitbreiding van 500 naar 600 leerlingen. Deze basis wordt momenteel door de architect van het gebouw verder uitgewerkt, in nauwe samenwerking met de scholen en de kinderopvang.

Wij realiseren ons dat de vertraging voor alle betrokkenen erg vervelend is. Zodra we de uitkomsten van de berekeningen of ander nieuws voor u hebben dan informeren wij u zo snel mogelijk.

 

Meer informatie: Heeft u nu al vragen of wilt u meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider,

 

Johan van Delden,

Projectleider Gebouwenbeheer,

Gemeente Hoogezand-Sappemeer, T: (06) 55 79 45 22.

 

    

 

    

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

Contactinformatie

U kunt de Stichting Wijkcommissie de Vossenstreek bereiken via het contactformulier op de contactpagina of door een e-mail te sturen naar

info@vossenstreek.nl