Hoe bewegen we in stad en ommeland?

Groningen is volop in beweging, letterlijk en figuurlijk. Met het Programma Mobiliteit van de provincie Groningenzetten we een stip op de horizon. We gaan graag met alle dorpsbelangen van de provincie in gesprek hierover.Ook worden inwoners van harte uitgenodigd om...