Nieuwsbrief Kindcentrum Vosholen

Het Kindcentrum Vosholen is opgeleverd en (gedeeltelijk) in gebruik genomen. Lees meer details, ook over de verkeersafwikkeling, in de bijlage. Nieuwsbrief-de-Vosholen-Midden-Groningen-december-2019Download